ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประตูทักษิณ ถิ่นค่างแว่น แดนหาดทรายงาม ลือนามปะการัง ชื่อดังเขาเจดีย์ "