สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลฯรอบ1

2. ประกาศรายงานการประเมินผลฯ ระดับดีเด่น และดีมากรอบ1

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรอบ1

4. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลฯรอบ2

5. ประกาศรายงานการประเมินผลฯ ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรอบ 2

7. หลักฐานการเผยแพร่

view