สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

MOIT6  1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด

MOIT6  1.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบาย

MOIT6  1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT6  2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

MOIT6  2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT6  2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view