สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

view